Herbal wisdom in a bottle

Paraherbs ört- och svamptinkturer tillverkas i Sverige i holistisk alkemisk tradition med omsorg om naturen och ett noggrant urval av råvaror.

Högkoncentrerade och balanserade

Lättupptagliga

Lättdoserade- droppa under tungan eller blanda ut i lite vatten

Paraherbs ört- och svamptinkturer är svensktillverkade kostillskott. Spagyriskt framställda enligt den alkemistiska traditionen. Inom alkemin menar man att örter, mineraler och svampar som genomgått den spagyriska processen hjälper människan att bevara och förhöja balansen i kropp och själ.

En spagyrisk tinktur är ett lättupptagligt koncentrat av alla ämnen från växten i dess ursprungliga proportioner.

Det menar man inom alkemin är mycket viktigt för att inte skapa obalanser i kroppen. Man koncentrerar aldrig upp ett enskilt ämne från en växt.

Under den alkemiska processen framställs ett renat och koncentrerat spagyriskt extrakt där alla inneslutna ämnen från plantan som essentiella oljor, organiska syror, alkohol och mineraler tas tillvara.

Örternas Alkemi

Spagyrik är en sofistikerad metod att tillverka örtextrakt på, utvecklad av alkemister genom århundraden. Det är ett hantverk utfört med mycket passion och stor noggrannhet som lyfter fram örtens inneboende egenskaper.

Utmärkande för extrakten är hur väl de återspeglar växtens naturliga sammansättning av ämnen i en lättupptaglig och koncentrerad form.

Inga enskilda ämnen isoleras ut från växterna då man inom alkemin menar att det är växtens ämnen tillsammans- i synergi- som ger den dess egenskaper. 

Spagyriska extrakt bevarar den naturliga balansen och variationen av ämnen i örten eller svampen.

Den specifika sammansättningen av ämnen i plantan påverkas av en mängd mikrofaktorer som exempelvis växtplats och vilken tid på dagen örten skördades.

Det kan liknas vid vin som också naturligt varierar i smak och sammansättning beroende på samma faktorer.