Spagyriska örter- modern praktisk alkemi i gränslandet mellan vetenskap och andlighet